อนุทิน 140998 - ไพฑูรย์ แวววงศ์

30 พ.ค.58 ไปถ่ายทอดประสบการณ์ 'ไพฑูรย์ โมเดล' ที่โรงเรียนบ้านหนองแหน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแวงนาโพธิ์ คุณครูที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบอกว่า แจ้ง เห็นแสงสว่าง จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนแน่นอน มีความสุขค่ะที่ได้แบ่งปัน

เขียน 30 May 2015 @ 21:12 ()


ความเห็น (0)