อนุทิน 140993 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์"

สังคมการทำงานของเมืองไทย...ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานของมนุษย์ทำงานมากนัก...แต่กลับให้ความสำคัญในเรื่องของการจบวุฒิการศึกษามากกว่า...

เขียน 29 May 2015 @ 12:44 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รู้สึกไม่สบายใจกับการปรับฐานเงินเดือนเท่าไรเลยท่าน ผอ. เด็กที่จบทำงานไม่นานเงินเดือนแทบจะใกล้กับผู้ผ่านงานมานานและจบนานแล้ว ซึ่งผู้ที่ทำงานนานเงินเดือนสูงก็จริงนั่นคือประสบการณ์..แต่เขาต้องสร้างฐานะ จึงต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้น แต่กับไม่ได้รับการดูแล..เท่าที่ควร..น้อยใจนิดๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

เหมือนกันค่ะ อาจารย์ บางคนรัฐปรับให้ ถ้าเทียบกับเรา เขาจะทำงานแบบเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ไม่เชิงรุก หรือกระตือรือร้น แต่ได้ปรับ รัฐบอกว่า ปรับเพื่อค่าครองชีพ…เอ!!! แล้วระดับพวกเรา มันไม่ต้องกิน ต้องใช้เงินกันหรือค่ะ คริ ๆ ๆ…