อนุทิน 140971 - Thiplib54

Thiplib54
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการประชุมของคณะกรรมการ CoP Palliative Care ได้มีการพูดคุย และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ตัวผู้ป่วย และญาติ และเน่ืองจากการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมกันช่วยดูแลทั้งตัวผู้ป่วย และญาติ ให้สามารถมีกำลังใจ ร่วมต่อสู่ไปด้วยกัน คณะกรรมการจึงได้แนะนำหนังสือคู่มือสำหรับประชาชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง (Palliative Care) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วย และผู้ดูแล โดยสามารถอ่านได้ http://www.thailivingwill.in.th/e_book/Palliative_care.html และยังสามารถหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจากไปของวาระสุดท้ายของชีวิตได้ที่ http://www.thailivingwill.in.th/">http://www.thailivingwill.in.th/ สง่างาม สงบ สมปราถนาเขียน 27 May 2015 @ 09:48 () แก้ไข 27 May 2015 @ 10:10, ()


ความเห็น (0)