อนุทิน #140967

  ติดต่อ


ประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้าครั้งที่ 13 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

"จิตวิญญานบริการที่มีคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน"

ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

http://ppkhosp.go.th/eposter/poster.asp

ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยวาจา ประจำปี พ.ศ. 2558

http://ppkhosp.go.th/eposter/oral.asp

  เขียน:  

ความเห็น (0)