อนุทิน 140965 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"เตรียมตัวเดินทาง"

๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เดินทางเข้าร่วมประชุมกับ สกอ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือน ท้าย กฎ ก.พ.อ.

  เขียน:  

ความเห็น (3)

เดินทางปลอดภัยนะครับท่าน ผอ.

เดินทางปลอดภัยเช่นกันครับ..

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด + คุณเพชร…กลับมาแล้ว ปลอดภัยดีค่ะ