อนุทิน 140965 - บุษยมาศ

"เตรียมตัวเดินทาง"

๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เดินทางเข้าร่วมประชุมกับ สกอ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือน ท้าย กฎ ก.พ.อ.

เขียน 26 May 2015 @ 14:21 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เดินทางปลอดภัยนะครับท่าน ผอ.

เดินทางปลอดภัยเช่นกันครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด + คุณเพชร…กลับมาแล้ว ปลอดภัยดีค่ะ