อนุทิน 140957 - supawan jaroenpiriyarath

ซองบุญ ซองกฐิน ซองผ้าป่า ซอง...อื่นๆ อีกมากมาย ใครคนหนึ่งยื่นมือออกมาพร้อมรอยยิ้มที่อยู่ในน้ำเสียง "ทำบุญค่า" พุทธศาสนิกชนที่ดีพึงส่งเสริมพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปด้วยการถวายปัจจัยอันเป็นวิธีการที่อาจพูดได้ว่าสะดวกที่สุด เช่นนี้แล้ว การปฏิเสธซองบุญเป็นการกระทำที่เป็นบาปหรือไม่นะ....

เขียน 25 May 2015 @ 19:27 ()


ความเห็น (0)