อนุทิน #140919

  ติดต่อ

วันว่างๆกับการอ่านนวนิยาย

ความรักที่แท้จริงไม่ใช่สีแดง ย่อมมีสีดำดั่งสีนิลเหมือนดั่งสีศอพระศิวะ เมื่อทรงดื่มพิษร้ายเพื่อรักษาโลกให้พ้นภัย

ความรักแท้จริงต้องสามารถต้านทานพิษแหง่ชีวิต และต้องยอมเต็มใจลิ้มรสที่ขมขืน

เพื่อเสียสละให้ผู้ที่เรารักคงชีพอยู่ และเพราะด้วยความขมขื่นที่สุดนี้ ความรักย่อมเต็มใจเลือกเอาสีนิลคือความขมขื่น

ไว้ดีกว่าสีอื่น คือมุ่งแต่จะหาความบันเทิงสุดอย่างเดียว

กามนิต วาสิฏฐี  เขียน:  

ความเห็น (0)