อนุทิน #140876

"ความคิด"

ความคิด...เป็นตัวทำลายความสุข หากเราคิดไม่ดีต่อตัวเราเองและผู้อื่น...

เขียน:

ความเห็น (2)

คิดบวกมีมุความสุขคิดลบก็เปิดทุกข์ผมคิดเหมือนอาจารย์ครับ

ใช่ค่ะ ผอ.ประหยัด…