อนุทิน 140876 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ความคิด"

ความคิด...เป็นตัวทำลายความสุข หากเราคิดไม่ดีต่อตัวเราเองและผู้อื่น...

  เขียน:  

ความเห็น (2)

คิดบวกมีมุความสุขคิดลบก็เปิดทุกข์ผมคิดเหมือนอาจารย์ครับ

ใช่ค่ะ ผอ.ประหยัด…