อนุทิน 140866 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษานี้เขาดูการหยุดใช้ยาแก้เครียดเองของคนไข้แล้วพบว่ามีอัตราค่อนข้างสูงถึงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักๆเนื่องมาจากผลข้างเคียงของยาและคิดว่ายาไม่ได้ผลอะไร เขาจึงแนะนำแพทย์ว่าต้องสื่อสารให้คนไข้เข้าใจว่าผลจากยามีอะไรบ้าง และระยะเวลาที่ควรกินยาอย่างน้อยต้องนานแค่ไหน เพราะยากลุ่มนี้บางทีต้องใช้เวลากินติดต่อกันเสียก่อนจึงจะเห็นผล อ่านได้จาก Antidepressant Self-Discontinuation: Results From the Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveys. Psychiatr Serv. 2015;66:455-462, 449.

บ้านเราถ้าศึกษาบ้างคงพบอัตราสูงหลายยานะคะ ไม่ใช่เฉพาะยาแก้เครียด

เขียน 16 May 2015 @ 15:21 ()


ความเห็น (0)