อนุทิน #140849

อยู่ค่ายนาน...เราจะคิดถึงบ้านไหมนะ?

แต่รู้สึกสุขใจ เมื่อมาทำงานเสมอ...

#####

แมวที่เราเห็นว่านอนเซาอยู่เฉยๆนั้น

มันอาจกำลังนอนครุ่นคิดถามตัวเองอยู่ก็ได้-ว่ามันมีชีวิตอยู่ไปทำไม...

เขียน:

ความเห็น (2)

เดยถามแมวเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่

ไม่รู้…ไม่เห็น..ไม่เป็นทุกข์…