อนุทิน 140845 - ปัญญาชน ชายขอบ

คำศัพท์ ภาษาที่ตายจากไปแล้ว กำลังมีชีวิตอยู่

และอาจเกิดคำศัพท์แปลกๆ บังเกิดขึ้นมาได้ในอนาคตมีได้

เช่นไร พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เคยพูดอะไรคนปัจจุบันไม่เคยเข้าใจ

คนปั่จจุบันพูดอะไรวัยหนุ่มสาวในอานาคตก็ไม่เข้าใจ

ฉันนั้น วิธีแก้มีทางเดียวคืออย่าให้มีช่องว่างระหว่างชนชั้น

เขียน 14 May 2015 @ 23:04 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ช่องว่างระหว่างวัย