อนุทิน 140825 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๒๔๔ |

"..."

ผู้ใฝ่รู้ ย่อมได้รับ "ความรู้"
ผู้ใฝ่ธรรม ย่อมได้รับ "ธรรม"

เชียงใหม่ (ยามพบศิษย์ใฝ่รู้)
๑๓ พ.ค.๕๘

เขียน 13 May 2015 @ 15:01 () แก้ไข 13 May 2015 @ 15:04, ()


ความเห็น (0)