อนุทิน #140825

| อนุทิน ... ๖๒๔๔ |

"..."

ผู้ใฝ่รู้ ย่อมได้รับ "ความรู้"
ผู้ใฝ่ธรรม ย่อมได้รับ "ธรรม"

เชียงใหม่ (ยามพบศิษย์ใฝ่รู้)
๑๓ พ.ค.๕๘

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)