อนุทิน 140825 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๒๔๔ |

"..."

ผู้ใฝ่รู้ ย่อมได้รับ "ความรู้"
ผู้ใฝ่ธรรม ย่อมได้รับ "ธรรม"

เชียงใหม่ (ยามพบศิษย์ใฝ่รู้)
๑๓ พ.ค.๕๘

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)