อนุทิน 140817 - ปัญญาชน ชายขอบ

  ติดต่อ

จริงๆแล้ว ความทุกข์ เวทนานานาประการ

เกิดขึ้้นได้เพราะเรารับมันไว้นั้นเอง

มิใช่ความผิดของผู้อื่นผู้ใด

เราจะพยายามยิ้มกับมันให้จงได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)