อนุทิน 140817 - ปัญญาชน ชายขอบ

จริงๆแล้ว ความทุกข์ เวทนานานาประการ

เกิดขึ้้นได้เพราะเรารับมันไว้นั้นเอง

มิใช่ความผิดของผู้อื่นผู้ใด

เราจะพยายามยิ้มกับมันให้จงได้

เขียน 12 May 2015 @ 16:35 ()


ความเห็น (0)