อนุทิน 14081 - อ.อาลัม

  • ดิงศูนย์คอมฯมาติดตั้ง"ตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต"เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทดสอบสัญณานที่ห้องกองกลาง โอ.เค. แต่ที่ห้องประชุมที่คณะผู้ประเมินจะอยู่สัญญานไปไม่ถึง

 

เขียน 03 Jul 2008 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)