อนุทิน 140789 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบุคคลกับงานกฎหมาย"

๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เดินทางมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมประชุมร่วมกับนิติกรทั่วประเทศและรองอธิบดีศาลปกครองครองจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาของการบริหารงานบุคคลกับงานกฎหมายของส่วนราชการที่ได้ปฏิบัติอยู่...

  เขียน:  

ความเห็น (0)