อนุทิน 140789 - บุษยมาศ

"ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบุคคลกับงานกฎหมาย"

๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เดินทางมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมประชุมร่วมกับนิติกรทั่วประเทศและรองอธิบดีศาลปกครองครองจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับปัญหาของการบริหารงานบุคคลกับงานกฎหมายของส่วนราชการที่ได้ปฏิบัติอยู่...

เขียน 10 May 2015 @ 12:42 ()


ความเห็น (0)