อนุทิน 140786 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

ชีวิตมีสมหวัง มีพลัดพราก มีสุข มีทุกข์

บางครั้งชีวิตไม่ต้องการหาคำตอบ...

แต่คำตอบ....จะคล้อยตามเราเสมอมา

...

เป็นกำลังใจให้คุณ... คนสู้ชีวิต...คนหนึ่ง

https://www.gotoknow.org/posts/589829


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)