อนุทิน 140785 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๒๔๐ |

"..."

"...ผมจะไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้การศึกษาเป็นไป
เพื่อแต่ให้คนออกไปอยู่รอดในสังคม
ออกไปเพื่อสั่งสมทรัพย์สมบัติ
ออกไปเพื่อหาความสุขใส่ตัว
เพราะสิ่งเหล่านี้ถึงเราไม่จัดการศึกษาในโรงเรียน
เขาก็เรียนรู้ได้เองจากสังคมอยู่แล้ว..."

โกมล คีมทอง (หน้า๓๗)

เขียน 09 May 2015 @ 23:15 () แก้ไข 09 May 2015 @ 23:18, ()


ความเห็น (0)