อนุทิน 140780 - บุษยมาศ

"สังคมไทย"

คนไทย (บางคน)...ยังยึดมั่น ถือมั่น

กับการแสดงถึง...ฐานะ (ความจน - ความรวย) ของบุคคล

มากกว่าการคำนึงถึง...การเป็นคนดีในสังคม...

เขียน 09 May 2015 @ 14:36 ()


ความเห็น (0)