อนุทิน #140780

"สังคมไทย"

คนไทย (บางคน)...ยังยึดมั่น ถือมั่น

กับการแสดงถึง...ฐานะ (ความจน - ความรวย) ของบุคคล

มากกว่าการคำนึงถึง...การเป็นคนดีในสังคม...

เขียน:

ความเห็น (0)