อนุทิน 140753 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรคมะเร็งตับอ่อนเป็นที่สนใจมากขึ้นเพราะคนดังๆเสียชีวิตด้วยโรคนี้กันไปหลายคนแล้ว และอัตราการเกิดโรคนี้ก็พบมากขึ้นรวมทั้งเป็นมะเร็งที่มีอัตราตายสูงทีเดียว รายงานนี้พบว่าการได้แสงแดดน้อยนั้นสัมพันธ์กับโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้ น่าสนใจนะคะ อ่านได้จาก Cloud cover-adjusted ultraviolet B irradiance and pancreatic cancer incidence in 172 countries. J Steroid Biochem Mol Biol. Published online April 9, 2015. doi:10.1016/j.jsbmb.2015.04.004

เขียน 06 May 2015 @ 18:55 ()


ความเห็น (1)

คนทุกวันนี้ออกทำงานเช้ากลับค่ำ ไม่เจอแดด เราควรออกกำลังกายโดยวิ่งตอนเช้า เจอแสงแดดอ่อนๆบ้างก็จะดีนะคะ