อนุทิน #140747

  ติดต่อ

วันนี้อยู่โรงเรียน ดูการทำงานของช่าง ช่างเป็นกรรมการสถานศึกษา และเป็นผู้ใหญ่บ้านประธานด้วย จึงติดประชุมที่ว่าการอำเภอ ทั้งอบต.มีช่างทาสีมาทำงาน ซื้อสีเพิ่มหมดไปเจ็ดร้อยสิบบาท คงเสร็จเก็บงานได้ในส่วนทาสี อีก

สัปดาห์ก็เปิดเรียนแล้วงานส่วนอื่นๆก็ยังไม่ลงตัว ครุก็ลดลงอีกหนึ่งจากการลาออกไป..คิดดูก็ปวดหัวนะกับการจัดการเรื่องราวต่างๆ..(ถ้าเป็น ผอ.คงหนักกว่านี้)

  เขียน:  

ความเห็น (0)