อนุทิน 140737 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทีม "ใจดี ใจสบาย"

ผู้อำนวยกาโรงเรียนอนุบาลบวร จังหวัดนครราชสีมา นำคณะครูมาปฏิบัติธรรม สร้างความดี สร้างบารมี อบรมบ่มอินทรีย์ วันนี้พากันสกรีนเสื้อ "ใจดี ใจสบาย..."

เขียน 04 May 2015 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)