อนุทิน 140735 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทำความดีเป็นการอัพเกรดชีวิต

ชีวิตเราทุก ๆ คนเกิดมาต้องทำความดี ต้องเสียสละ

ถ้าเราเกิดมาแล้วหลงอยู่ หลงกิน หลงนอน ชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรเลย มีแต่ที่จะตกต่ำไปเรื่อย ๆ

ชีวิตของเราต้องพัฒนาขึ้นทุกวัน ๆ และการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนนั้นต้องพัฒนาด้วยความดี...

เขียน 04 May 2015 @ 10:06 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

^_^ พัฒนาด้วยความดี

เขียนเมื่อ 

ความดีเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจคน คนที่มีความดีหล่อเลี้ยงจิตใจ คนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะความดีเปรียบเสมือนน้ำทิพย์คอยชะโลมใจ มีไว้เพื่อนชำระล้างกิเลสและตัณหาที่คอยเกาะกินหัวใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จิตใจของคนเรานั้นประภัสสร แต่มีกิเลสจรเข้ามาถึงทำให้เศร้าและหมอง

ความดีนั้นและเป็นธรรมะภาคปฏิบัติที่จะชำระล้างกิเลสและอาสวะที่ปกคลุมจิตใจของเราได้

เราจะพัฒนาคนให้เป็นคนดี เราต้องพัฒนาด้วยความดี

ต้องสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อให้คนมีความดีไว้หล่อเลี้ยงหัวใจ

เขียนเมื่อ 

สาธุนะค่ะ