อนุทิน 140730 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ง่ายๆก็น่าดีใจนะคะ รายงานนี้พบว่า การใช้เกมในไอแพ็ด ช่วยให้เด็กที่เพดานโหว่และกลุ่มที่มีปัญหาทางการออกเสียง สามารถฝึกออกเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวคิดที่น่าส่งเสริมได้ในอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะนี่ อ่านได้จาก Developing a Novel Speech Intervention iPad Game for Children With Cleft Palate. JAMA Facial Plast Surg. Published online April 16, 2015. doi:10.1001/jamafacial.2015.0164

  เขียน:  

ความเห็น (0)