อนุทิน #140723

เมื่อวันที่ 28-30 เม.ย.58 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดประชาชนสู่ชุมชน ณโรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)