อนุทิน 140720 - ต้นโมกข์

การที่ดาราไทยบางคนอ้างถึงแผ่นดินไหวในเนปาล เพราะเกิดจาก"ผลกรรม" ของคนเนปาลที่ยังทำพิธีฆ่าสัตว์บูชาเจ้าแม่ ซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ เป็นสิ่งไม่สมควรมาก-มากที่สุด

อย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนาเถรวาท ที่ถูกปรับปรุงสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ที่พยายามจะแยกแยะระหว่างสิ่งที่มีเหตุผลกับสิ่งที่ไม่มีเหตุผลให้ออกจากกัน การเกิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่่งอาจเกิดขึ้นเพราะอุตุ พีชะ กรรมมะ จิตตะ และธรรมมะ ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ สิ่งทั้งปวงย่อนเกิดจากเหตุ ไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่ง หรืออาจเกิดจากหลายเหตุก็ได้ (ถ้าผมจำไม่ผิดเหตุทั้งหลาย ต้องรู้ได้เฉพาะบุคคลที่มีฌานเท่านั้น)

แล้วเรารู้เรื่องสาเหตุไปทำไม ถ้าผมจะตีความธรรมะในเรื่องเหตุนั้น ก็เพื่อบอกเราว่า แผ่นดินไหวอาจเกิดจากอุตะ พีชะ กรรมะ จิตตะ และพระไตรลักษณ์ ก็ได้ ดังนั้นจึงควรไม่ยึดมั่นถือมั่นในอะไร แล้วตั้งสติเพื่อให้ใจไม่เป็นทุกข์กับเรื่องเหล่านั้น เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ควรทำอะไรต่อหละ คำตอบก็น่าจะเป็นต้องช่วยเหลือพวกเขาด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และเอกเบกขา อย่างที่เรากระทำอยู่ตอนนี้นี่เอง

อ้อก่อนไป ผมอยากจะบอกดาราบางท่านเสียด้วยว่า การที่เราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผลกรรมนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิในทางพุทธสายเถรวาท เพราะพุทธศาสนาเชื่อว่าผลเกิดจากเหตุก็จริง แต่เราสามารถกระทำบางอย่างเพื่อลบเหตุ และทำให้เหตุนั้นเบาบางลงได้ พุทธศาสนามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ครับ

เขียน 02 May 2015 @ 18:38 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ต้นครับ..ที่มีข้อคิดแง่มุมของพุทธศาสนา..ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุและดับลงได้ก็ด้วยเหตุเช่นกัน..ปล่อยวางแล้วดีเอง ช่วยได้ก็ช่วยกันไปมนุษยชาติเกิดร่วมโลกใบเดียวกัน..