อนุทิน 140696 - ขจิต ฝอยทอง

ทำกิจกรรมกับครูที่มาร่วมกิจกรรมครูภาษาอังกฤษโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐมโดยได้รับเชิญจากรศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.....อ่านต่อที่นี่ครับ

https://www.gotoknow.org/posts/589476


เขียน 29 Apr 2015 @ 20:31 () แก้ไข 29 Apr 2015 @ 20:31, ()


ความเห็น (4)

ทำยังไงคนไทยจะกล้าพูดภาษาอังกฤษ ทั้งๆที่เรียนมาทั้งชีวิต

ตามไปอ่านแล้วค่ะด้วยความชื่นชมที่สนับสนุนทักษะด้านภาษาของครู...

เขียนเมื่อ 

ต้องฝึกบ่อยๆครับพี่แก้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ที่ตามไปอ่าน