อนุทิน 140696 - ขจิต ฝอยทอง

  ติดต่อ

ทำกิจกรรมกับครูที่มาร่วมกิจกรรมครูภาษาอังกฤษโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐมโดยได้รับเชิญจากรศ. นท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.....อ่านต่อที่นี่ครับ

https://www.gotoknow.org/posts/589476


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (4)

ทำยังไงคนไทยจะกล้าพูดภาษาอังกฤษ ทั้งๆที่เรียนมาทั้งชีวิต

ตามไปอ่านแล้วค่ะด้วยความชื่นชมที่สนับสนุนทักษะด้านภาษาของครู...

ต้องฝึกบ่อยๆครับพี่แก้ว

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ที่ตามไปอ่าน