อนุทิน 140694 - บุษยมาศ

"ความคิด"

ความคิดในกรอบ...ความคิดนอกกรอบ

ทำให้เห็นถึงความแตกต่างกันเสียจริง ๆ

สำหรับคนไทย อาจเป็นเพราะวัฒนธรรม

ค่านิยม สังคมไทย ถูกสอนให้คิดและปฏิบัติตาม

จึงไม่ค่อยมีความคิดแตกยอด...

ผิดกับสังคมต่างชาติ...สำหรับความคิดของฉัน

ตอนนี้คนไทย (บางคน) เริ่มคิดนอกกรอบบ้างแล้ว

อาจเป็นเพราะ เราได้ซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา

การศึกษา ก็มีส่วนช่วยให้คนไทยเริ่มคิดนอกกรอบ

เขียน 29 Apr 2015 @ 12:48 ()


ความเห็น (1)

ยังเป็นไปมากน้อยแค่ไหนครับ ที่การศึกษาในระบบจะช่วยให้คนเราคิดนอกกรอบครับ หรือเราควรมีความคิดที่ว่าการศึกษานอกโรงเรียนมีส่วนช่วยให้คนมีความคิดที่นอกกรอบ ครับ