อนุทิน 140687 - นาย อุดม ทักขระ

ความภาคภูมิใจของชาวรำแดง : เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย(นายรอล์ฟ ชูลเซ่)

มาเยือนตำบลรำแดง เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรม โหนด นา ไผ่ คน ตำบลรำแดง 20150428142742.docx

เขียน 28 Apr 2015 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)