อนุทิน 140686 - บุษยมาศ

ช่วงนี้ ภาระงานในหน้าที่มากมายเหลือเกิน...

ทำหน้าที่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ในระดับหนึ่ง

ในการจัดระบบบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

การเตรียมให้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์...

การช่วยมหาวิทยาลัยอื่น ในการพัฒนาบุคลากร...

มากมายสำหรับบั้นปลายของชีวิตรับราชการ

นับเป็นขาลงของชีวิต...เก็บเรื่องราวต่าง ๆ ได้จาก

"ประสบการณ์ชีวิต"...

เขียน 28 Apr 2015 @ 12:42 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งานเยอะ ความสามารถเยอะครับท่าน ผอ. สู้ๆ ขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ผอ.ประหยัด…และขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ