อนุทิน 140681 - sirinthorn meekhobtong

บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอรูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนศตวรรษ 21

ผู้นำเสนอ นางสาวศิรินทร มีขอบทอง (อ.เอ้)เนื้อหาสาระหลักเป็นการมองแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นการการเรียนการสอนภายใต้สภาวะกดดันจาก 3 ด้าน
1 สภาพแวดล้อมที่ปรับไป พฤติกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนไป
2 เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย
3 สังคมออนไลน์ โลกอินเตอร์เน็ตที่เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับโลกปัจจุบัน เน้นการสอนเพื่อสร้างทักษะชีวิตมากกว่าให้ความสำคัญกับเนื้อหาในบทที่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสอนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองบนโลกที่ปัจจุบันทรัพยากรอยู่บนก้อนเมฆ สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

เขียน 28 Apr 2015 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)