อนุทิน 140659 - prayat duangmala

เช้าวันที่24เมษา งานกิจกรรมเยาวชนกำลังถูกจัดขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของอาจารย์ ที่ฟ้าเมตาให้ดำเนินการขึ้น เพื่อพัฒนาเยาบชนให้มีคุณภาพอยู่ในสังคม และครอบครัวที่ดี มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชาติ


เขียน 24 Apr 2015 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)