อนุทิน 140659 - prayat duangmala

  ติดต่อ

เช้าวันที่24เมษา งานกิจกรรมเยาวชนกำลังถูกจัดขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของอาจารย์ ที่ฟ้าเมตาให้ดำเนินการขึ้น เพื่อพัฒนาเยาบชนให้มีคุณภาพอยู่ในสังคม และครอบครัวที่ดี มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชาติ


  เขียน:  

ความเห็น (0)