อนุทิน 140652 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จิตใจของผู้ให้เป็นจิตใจที่สูงส่ง

จิตใจของผู้ให้เป็นจิตใจที่มีความสุขกว่าผู้รับ

จิตใจของผู้ให้คือจิตใจที่รู้จักว่า "อภัย"

อภัยทานจึงเป็นทานที่สูงค่ากว่าอามิสทาน...

เขียน 23 Apr 2015 @ 15:25 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งใจสุขกายสุข อนุโมทนาสาธุ