อนุทิน 140644 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๑๐๗

ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกเรบ่อย...ข้อมูลบางส่วนเสียหาย กวนใจ จึงเปิดสมุดบันทึกเล่มใหม่เพื่อไว้บันทึกย่อๆความรู้บางอย่างที่ต้องใช้ในการทำงาน เพราะค้นหาได้สะดวก

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ตอนนี้เปิดสมุดบันทึกเล่มใหม่ "การวัดและประเมินผลการศึกษา" เพื่อบันทึกย่อๆไว้เตือนความจำตัวเองและใช้ในเวลาจำเป็นค่ะ