อนุทิน 140630 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

วันนี้น้องๆพยาบาลที่ไปอบรม การบริหารจัดการทางการพยาบาล เกือบ 20 คน

มานำเสนอสิ่งที่ได้จากการอบรม

สิ่งที่ได้ตามความคาดหมาย คือ น้องๆมีความรู้ในการบริหาร ทัศนคติดีขึ้น

เข้าใจการบริหารหอผู้ป่วยและเข้าใจความหมายที่ผู้บริหารฯ ได้บริหารจัดการที่ผ่านมาดีขึ้น

เข้าใจการทำวิจัย นำผลวิจัยมาใช้ การอ่านรายงานวิจัย

เราถามว่า น้องจะนำมาปรับใช้กับชีวิตการทำงานอย่างไร

น้องหลายคน นำมาทำแผนในการทำงาน ได้

น้องๆเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อองค์กรพยาบาลในอนาคต

......

แต่ด้วยเวลาจำกัด หลักการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ดังนั้นการนำเสนอ เราต้องรู้ว่าจะนำประเด็นไหน

มาเป็นจุดขายให้ผู้บริหารได้เห็นความสามารถ

สิ่งนี้เป็นโอกาสสำคัญ

ที่จะทำให้ผู้บริหารรู้สมรรถนะอีกด้าน คือ การนำเสนอผลงาน

แก้ว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)