อนุทิน 140617 - waree chomcheun

แนะนำตัว

ตั้งแต่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสได้ศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญยาตรีสาขาฟิสิกส์

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ในรดับปริญญาโท

ได้เริ่มชีวิตความเป็นครู ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

เป็นเวลาที่ยาวนานถึง30 ปี ที่มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตกับเมืองเชียงใหม่..แต่ก็เป็นเพียงน้อยนิดกับความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ..แม้นว่าอยากอยู่ อยากร่วมสานต่องาน..อุดมการณ์ ..สุดท้าย สำนึกรักบ้านเกิดก็ต้องพาตัวเองกลับบ้าน

เขียน 19 Apr 2015 @ 14:45 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับครับ คุณครู ;)…