อนุทิน #140615

จัดการเตรียม Power Point เรียบร้อยแล้ว ๓ Section

(๑ วันครึ่ง) เพื่อบรรยายให้กับบุคลากรของ มรภ.นครราชสีมา

จำนวน 200 คน และเตรียมของส่วนตัว...

เพื่อมุ่งหน้าเดินทางสู่โคราช (๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เดินทางปลอดภัยนะครับ