อนุทิน 140615 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

จัดการเตรียม Power Point เรียบร้อยแล้ว ๓ Section

(๑ วันครึ่ง) เพื่อบรรยายให้กับบุคลากรของ มรภ.นครราชสีมา

จำนวน 200 คน และเตรียมของส่วนตัว...

เพื่อมุ่งหน้าเดินทางสู่โคราช (๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘)

เขียน 19 Apr 2015 @ 14:37 () แก้ไข 19 Apr 2015 @ 14:39, ()


ความเห็น (2)

เดินทางปลอดภัยนะครับ

ขอบคุณค่ะ