อนุทิน 140604 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประชาสัมพันธ์: วันที่ 22 เมษายน 2558 เชิญชวนอาสาสมัคร พอ.สว. เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมอวน บ้านแหลมอวน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
การแต่งกาย : สมาชิกสามัญ พอ.สว.แต่งกายเครื่องแบบ พอ.สว.

*****ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ มารับบริการ ฟรี ได้แก่
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์จาก รพ.ตราด และ รพ.แหลมงอบ
- ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน โดยทันตแพทย์จาก รพ.แหลมงอบ
- ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย โดยทีมแพทย์แผนไทยจาก รพ.ตราดและ รพ.แหลมงอบ
- ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยทีมสุขศึกษาจากโรงพยาบาลตราด

*****ลงทะเบียนรับบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป*****

เขียน 17 Apr 2015 @ 16:48 ()


ความเห็น (0)