อนุทิน 140600 - นางสาวอ่อนอุมา ถาพร

สสค. และ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

ดร.อุบล เล่นวารี หัวหน้าโครงการฯ มูลนิธิร่มฉัตร เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานจาก "โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถามศึกษา" ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเด็กนักเรียนใน 3 ประเด็นคือ พัฒนาสมรรถนะการอ่าน พัฒนาความสุขและความสนุกในการเรียนรู้ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งพบว่าร้อยละ 80 สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

"การทำงานในพื้นที่กับโรงเรียนต่างๆ เป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากที่สุด และเกิดประโยชน์กับเด็กในอนาคต ซึ่ง สสส ตั้งเป้าว่าในอีก 3 ปี

โดยกิจกรรมภายในงานมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน16 โรงเรียนจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

เขียน 17 Apr 2015 @ 09:26 () แก้ไข 17 Apr 2015 @ 09:28, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

เอามาเขียนบันทึกเลยคับ