อนุทิน 140532 - บุษยมาศ

หยุดสงกรานต์ยาว ๕ วัน...สำหรับฉันดูเหมือนจะไม่ได้หยุดพัก...

เตรียม Power Point ไปบรรยายที่ มรภ.นครราชสีมา...๓ เรื่อง

ในฐานะกรณีศึกษาของการบริหารงานบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ...

มรภ.พิบูลสงคราม...สำหรับ มรภ.ด้วยกัน...

เขียน 10 Apr 2015 @ 09:20 () แก้ไข 10 Apr 2015 @ 09:26, ()


ความเห็น (0)