อนุทิน 140529 - บุษยมาศ

"ปัญหาในการสร้างโปรแกรมสำเร็จรูป"

จากการที่มีระบบเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวพันกับการทำงาน...

ทำให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ...การทำฐานข้อมูล

หากเราซื้อโปรแกรมจากที่อื่นมาใช้ในมหาวิทยาลัย

สิ่งที่พบ นั่นคือ การที่บุคลากรไม่สามารถอัพเดทข้อมูล

ความล่าช้าของความต้องการข้อมูล...เนื่องจากใช้คนนอก

เป็นผู้สร้างโปรแกรม...ทำให้เปลืองงบประมาณในการจ้าง

ทำฐานข้อมูล...สิ่งที่ควรแก้ไข คือ การสร้างทีมทำระบบ

โปรแกรมภายในมหาวิทยาลัยเอง...เพื่อสร้างทีมและให้

เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

ต่อให้...ระบบดี แต่ทำให้เห็นถึงการขาดความต่อเนื่องและการพัฒนาฯ

ในการสร้างโปรแกรม...

เขียน 09 Apr 2015 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)