อนุทิน 140521 - ทองหยอด

งานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ที่สำเร็จขึ้นมาได้ นอกจากจะอาศัยปัญญาเป็นตัวนำแล้ว ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมข้อหนึ่งเป็นพื้นฐานจึงสำเร็จได้คุณธรรมข้อนั้นคือ ความอดทน หรือขันติ

เขียน 08 Apr 2015 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)