อนุทิน 140520 - บุษยมาศ

"ความคิด...เปลี่ยน"

เมื่อฉันอายุมากขึ้น...ฉันเริ่มสังเกตเห็นว่า...

ความคิดของฉันเมื่อตอนวัยเด็กกับตอนวัยใกล้ชรา...

มีความคิดที่แตกต่างกัน...เป็นความคิดคนละมุมกัน...

ทำให้ฉันย้อนมาคิดถึง...มุมมองของผู้ใหญ่และมุมมองของเด็ก ๆ...


เขียน 08 Apr 2015 @ 14:48 () แก้ไข 08 Apr 2015 @ 14:51, ()


ความเห็น (0)