อนุทิน 140477 - สมฤดี ชิตชลธาร

วิธีในการสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

วิธีที่ 1 การจำกัดการชมภาพและเสียงจากสื่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ ทีวีแต่ละช่องจะแสดงข่าวซ้ำไปซ้ำมา

วิธีที่ 2 การอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเด็กเห็นภาพและต้องการที่จะรู้มาก ควรอธิบายแต่เพียงข้อมูลพื้นฐาน

วิธีที่ 3 การเล่าถึงเหตุการณ์อย่างพอดี ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กบริโภคข่าวสารจนเกินไป

วิธีที่ 4 แคร์ความรู้เด็ก เมื่อเด็กกลัว หากพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยน

วิธีที่ 5 การเรียนรู้ร่วมกัน คนอร์เล่าว่า เด็กโต อาจอยากศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วิธีที่ 6 ตั้งสติในการให้ข้อมูล เมื่อข่าวที่เกิดขึ้นทำให้เด็กๆรู้สึกเครียด เด็กจะมองหาผู้ที่ให้คำแนะนำ พ่อแม่ควรตั้งสติ

วิธีที่ 7 รักษาเวลา หากเด็กรู้สึกเครียด กังวลกับข่าว รักษาเวลาในการดูทีวีให้ปกติ

วิธีที่ 8 เล่นกับลูก เด็กจะเล่นเพื่อให้หายจากความกลัว

วิธีที่ 9 เน้นเรื่องเชิงบวก หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรง แนะนำให้เราเน้นเล่าเรื่องเชิงบวกแทน

วิธีที่ 10 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ จากศูนย์ฉุกเฉิน พยายามหาวิธีที่ลูกๆจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน หรือเวลา

อ้างอิง: suthasinee 01 . 2554. 10 วิธีในการสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/129. 3 เมษายน 2558.

เขียน 04 Apr 2015 @ 23:20 () แก้ไข 04 Apr 2015 @ 23:23, ()


ความเห็น (0)