อนุทิน 140421 - บุญญฤทธิ์ ผอนวล

โลกนี้ ไม่มีความเท่าเทียมที่แท้จริง ฉันฑ์ใด ก็ไม่มี อิสรภาพที่แท้จริงฉันฑ์นั้น

เขียน 31 Mar 2015 @ 08:56 ()


ความเห็น (0)