อนุทิน 140420 - สายใจ ชินวงค์


ร.ร. บ้านปางตอง" เปิดห้องเรียนทักษะอาชีพ "บ้านกาแฟ" ประสบการณ์ทำงาน 1 เดือน ต่อยอดสู่ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต

"โครงการฝึกทักษะวิชาชีพบ้านกาแฟ" ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ "ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ" จึงเกิดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย เกิดทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต

นางสาวนันทรัตน์ รัตนจำเริญ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

น.ส.จิราวรรณ กุลพินิจ นักเรียนชั้น ม.3 ผู้จัดการบ้านกาแฟ เล่าให้ฟังว่าในช่วงเปิด ร้านทุกวันจะตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อมาเปิดร้านจัดสถานที่ เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมที่จะเปิดให้บริการทุกอย่างตอน 6 โมงเช้า

"ในบ้านกาแฟแต่ละวันจะมีเพื่อนและน้องๆ สลับผลัดเปลี่ยนมาประจำอยู่ตามจุดต่างๆ ประกอบไปด้วยซุ้มเครื่องดื่ม 4 คน ขายอาหาร 4 คน นวดฝ่าเท้า 4 คน มัคคุเทศก์ 4 คน ขายคูปอง 2 คน ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2 คน เตรียมห้องพักและสถานที่พัก 4 คน พ่อบ้าน ล้างจาน ดูแลห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้อีก 4 คน ต่างคนก็ทำงานของตัวเองที่รับผิดชอบ ช่วง 1 เดือน เทศกาลดอกบัวตองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ได้ทำงานทุกอย่าง ทำเป็นทุกอย่าง ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตข้างหน้า" น้องอ๊อดกล่าว


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. (2558). [Online]. เข้าถึงได้จาก

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/997%E2%80%8B.%2831%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1">http://www.qlf.or.th/Home/Contents/997.(31 มีนาคม 2558)

เขียน 31 Mar 2015 @ 08:21 () แก้ไข 31 Mar 2015 @ 09:15, ()


ความเห็น (0)