อนุทิน 140402 - พงค์ภักดิ์ สมทรัพย์

มะแข่นเมืองลี สู่เวทีโลก สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

มะแข่นเมืองลี สู่เวทีโลก สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ – เมื่อต้องการทำให้ "มะแข่น" ของดีเมืองลี ดังไกลไปทั่วโลก สุรางค์รัตน์ แดงจิระ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จ.น่าน มาจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการเรื่องมะแข่นเข้ากับการเรียนการสอนของทุกกลุ่ม ร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยกันค้นหาคุณค่าต่างๆที่ซ่อนอยู่ในมะแข่น และนำมาเสนอให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

เมื่อครบ 1 ปีของการทำโครงการ ครูและนักเรียนได้ช่วยกันจัดงาน "เปิดบ้านวิชาการ" เพื่อนำผลงานของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาจัดแสดง ซึ่งพวกเขาคิดว่าแม้จะเป็นเวทีชุมชนเล็กๆ แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่เรื่องราวของมะแข่นเมืองลีสู่เวทีโลกอย่างที่พวกเขาหวัง

ที่มา :http://www.qlf.or.th/Home/Contents/652เขียนโดย ireadyweb ireadyweb | 07/06/2556 13:30:01

เขียน 29 Mar 2015 @ 15:03 ()


ความเห็น (0)