อนุทิน 140391 - อังคณา ชูประเสริฐ

"นาฏลีลา" พัฒนาสุขภาวะที่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ และพบปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อยเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพในด้านต่างๆ อันเกิดจากสภาพครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาวะของบุตรหลาน

โดยโครงการนี้ได้มีการสอนและฝึกนาฏศิลป์ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 ชั้นเรียนละ 1 ชุดการแสดง ประกอบไปด้วย ฟ้อนเส้นฝ้ายด้ายงาม, ฟ้อนบุปผานันทบุรี, ระบำนาฏลีลา หยาดฟ้าพัฒนาสุขภาพ, ฟ้อนรวมใจไทยรักสุขภาพ, ยิ้มสยามงามน้ำใจ, เด็กดีมีวินัย และ การแสดงรำมวยไทย ของเด็กพิเศษเรียนร่วม

นางปรารถนาดี มณีวัง ครูผู้รับผิดชอบโครงการท่านหนึ่งเล่าว่า นอกจากเรียนรู้เรื่องของสุขภาวะผ่านการแสดงนาฏศิลป์ของทุกชั้นเรียนแล้ว ทุกๆ วันจากเข้าแถวเคารพธงชาติ คณะครูและนักเรียนทุกคนก็ยังจะต้องทำกิจกรรม "รำวงย้อนยุค" เพื่อสุขภาพที่หน้าเสาธงเป็นประจำทุกวัน

"หลังเข้าแถวในตอนเช้าเราจะดึงท่าเต้นของเพลงรำวงมาตรฐานมาใช้ในการออกกำลังกาย และมีการนำเพลงสวรรค์เมืองลาวมาประกอบกับการเต้นบั๊ดสลบ ที่ได้ขยับทั้งมือและเท้า ได้ขยับตัวซ้ายขยับขวา เดินหน้าถอยหลัง ซึ่งเป็นการออกกำลังผ่านการรำวงย้อนยุค แล้วเราก็ยังได้นำกิจกรรมรำวงย้อนยุคนี้ออกไปเผยแพร่ต่อในชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างมาก เพราะว่าสนุกและได้ออกกำลังกายไปพร้อมกัน" ครูปรารถนาดีกล่าว


เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 05/03/2558 14:56:48

เขียน 29 Mar 2015 @ 14:38 () แก้ไข 29 Mar 2015 @ 14:46, ()


ความเห็น (0)