อนุทิน 140389 - Miss Parita Phuetphon

ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ปี 2014

สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพหรือไออีพี (Institute for Economics and Peace : IEP) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2007 ฉบับล่าสุด ปี 2014 จำนวน 162 ประเทศ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 126 จาก 162 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นสี่อันดับจากปี 2556 ที่อยู่อันดับที่ 130 โดยในปีนี้ 5 อันดับแรกของโลกที่มีสันติภาพสูงสุดอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ ไอซ์แลนด์ (อันดับที่ 1) เดนมาร์ก (2) ออสเตรีย (3) นิวซีแลนด์ (4) และสวิตเซอร์แลนด์ (5) ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกที่ติดอันดับต้นๆ ได้แก่ นิวซีแลนด์ (4) ญี่ปุ่น (8) ออสเตรเลีย (15) ภูฎาน (16) ประเทศที่อยู่ในอันดับแย่สุดคือ อัฟกานิสถาน (162) และซีเรีย (161)

ส่วนประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบดัชนีสันติภาพกับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีอันดับสูงกว่าไทย โดยสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 2 มาเลเซีย (33) ลาว (38) เวียดนาม (45) อินโดนีเซีย (54) และกัมพูชา (106) มีเพียงฟิลิปปินส์ (135) และพม่า (136) ที่มีอันดับตามหลังไทย จากการวิเคราะห์ของไออีพี ปัจจัยสำคัญที่ไทยติดอันดับประเทศที่มีสันติภาพกลุ่มล่างมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศ ได้แก่ การก่อการร้ายและความรุนแรงโดยเฉพาะในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง


เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. เมื่อวันที่ 05/09/2557 13:44:35

แหล่งอ้างอิง : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/944

เขียน 29 Mar 2015 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)