อนุทิน 140374 - นางสาววิมลรัตน์ บรรจงช่วย

ความดีที่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็คือ คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคี ไม่เน้นที่จะคอยตำหนิผู้อื่น โดยไม่ได้ใช้ความคิดว่าสิ่งที่ตนตำหนิผู้อื่นนั้น ถ้าเราต้องเป็นผู้ทำสิ่งนั้นแล้วเราจะทำได้ดีกว่าผู้ที่เราตำหนิหรือไม่ด้ดีกว่าผู้ที่เราตำหนิหรือไม่

การสนับสนุนและเสริมสร้างสร้างสรรค์ความคิดให้ผู้ที่มีหน้าที่ทำหรือรับผิดชอบให้เกิดกำลังใจที่จะทำความดีทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้สังคมจะได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

อยากเห็นคนไทยมีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น ไม่คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว พร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมบ้าง

ตัวอย่างที่เห็นก็คือ ประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีจิตอาสาได้เข้าไปช่วยเรื่องน้ำท่วม เช่น เรื่องการกั้นกระสอบทราย บรรจุถุงยังชีพ และส่งอาหาร และสิ่งที่จำเป็นหลายๆอย่างให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วม ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากมไทย

เขียน 29 Mar 2015 @ 09:44 ()


ความเห็น (0)