อนุทิน 140321 - บุญญฤทธิ์ ผอนวล

ดูเหมืือนชีวิตของมนุษย์จะมีสองสิ่งที่ต่อสู้กันอยู่ เหมือนพระอินทร์ กำลังต่อสู้กำยักษ์
สองสิ่งนั้นคือ จิตแห่งความมั่นคงปลอดภัย กำลังต่อสู้กับ จิตแห่งอิสรภาพ
เมื่อความมั่นคงปลอดภัยชนะครั้งใดก็ก่อให้เกิดสังคมศักดินา ชนชั้น กฎหมาย และการจองจำ การปกป้อง
เมื่ออิสรภาพชนะครั้งใดก็เกิดเป็น การเดินทาง การแสวงหา การสำรวจ การลงทุน การต่อสู้ การสือสาร..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/587915

เขียน 26 Mar 2015 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)